wait…

10506337_oczekiwanie
  Anne Rice » Wampir Lestat Od­dycha­my światłem, od­dycha­my mu­zyką, od­dycha­my chwilą obecną.     inne obrazy.... droga… empty...

empty cage …

10500844_pusta-klatka
  Agata Mróz-Olszewska Sta­ram się żyć każdym dniem, cie­szyć się tym, co przy­nosi. Myśleć o tym, co dob­re, a...

forest…

10495055_forest
  Maxime Chattam » Otchłań zła Mówi się często, że sta­rość to ut­ra­ta god­ności, zaś śmierć to jej odzys­ka­nie - być może, lecz pod...

Queen of the wind …

10487743_remake
  Howard Philip Lovecraft » Ex oblivione W moich snach zna­lazłem trochę piękna które­go na dar­mo szu­kałem w życiu,...

droga…

10276858_droga
  Anne Rice » Wampir Armand Wspom­nienia spo­wijają mnie niczym we­lon. Unoszę ra­mię i za­raz otacza je rękaw wspom­nień. Spoglądam i widzę mno­gość czasów....

z mamą…

uioljkl,k 1    bcv
  Lew Tołstoj Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć:...

waiting for holiday …

10485672_turystka
  Nie cze­kaj, nie przyjdzie…   inne obrazy.... snow… city… chasing happy moments … light… solar gate… river… spotkanie… ptaki…...

noc…

10480115
  Paulo Coelho Po­zos­tanę tu przy to­bie, dopóki przychodzić będziesz na brzeg tej rze­ki. A gdy pójdziesz spać, ułożę się do snu u drzwi two­jego po­koju....

ucieczka…

10479021
  Katarzyna Nosowska Blis­kim mów, gdy­by py­tali, że chwi­lowo zmieniałam ad­res, że w niebie leczę duszę z sil­ne­go prze­daw­ko­wania...

window…

10478865_okno
  » Paulo Coelho » Czarownica z Portobello Nikt nie za­pala światła po to, aby je uk­ry­wać za zam­knięty­mi drzwiami: ce­lem światła jest roz­tacza­nie blas­ku,...

the water…

10465204_nad-woda
  » Paulo Coelho » Weronika postanawia umrzeć Ma­my pra­wo po­pełniać w życiu wiele błędów. Oprócz jed­ne­go: te­go, który...

Fall of the City …

10455922_fall-of-the-city-
  C » Paulo Coelho » Zwycięzca jest sam Ludzie są wie­cznie nieza­dowo­leni. Kiedy mają niewiele, chcą więcej. Jeśli mają dużo, chcą...

angel…

10451013_angel
    Paulo Coelho Sko­ro nie można się cofnąć, trze­ba zna­leźć naj­lep­szy sposób, by pójść naprzód.   inne obrazy.... otulona światłem… rejected...

ptaki…

10449048
  Victor Marie Hugo Bądź jak ptak, który, gdy siada na gałęzi zbyt kruchej, czu­je, jak spa­da, lecz śpiewa...

spotkanie…

10443598_jesien
  Mark Twain Krew­nych da­je nam los. Przy­jaciół wy­biera­my sami.   inne obrazy.... jesień… snow… sunset… valley girl… city… girl…...

  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • DeviantArt
  • YouTube