forest…

10495055_forest
  Maxime Chattam » Otchłań zła Mówi się często, że sta­rość to ut­ra­ta god­ności, zaś śmierć to jej odzys­ka­nie - być może, lecz pod...

z mamą…

uioljkl,k 1    bcv
  Lew Tołstoj Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć:...

ucieczka…

10479021
  Katarzyna Nosowska Blis­kim mów, gdy­by py­tali, że chwi­lowo zmieniałam ad­res, że w niebie leczę duszę z sil­ne­go prze­daw­ko­wania...

window…

10478865_okno
  » Paulo Coelho » Czarownica z Portobello Nikt nie za­pala światła po to, aby je uk­ry­wać za zam­knięty­mi drzwiami: ce­lem światła jest roz­tacza­nie blas­ku,...

magic rain…

10465655_magic-rain
  Paulo Coelho » Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć,...

love story…

10410761_love-story
  Jan Twardowski Jest ta­ka miłość, która nie umiera, choć za­kocha­ni od siebie odejdą.     http://mirandaarts.deviantart.com/art/love-story-558043893   inne...

  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • DeviantArt
  • YouTube