Fall of the City …

10455922_fall-of-the-city-
  C » Paulo Coelho » Zwycięzca jest sam Ludzie są wie­cznie nieza­dowo­leni. Kiedy mają niewiele, chcą więcej. Jeśli mają dużo, chcą...

angel…

10451013_angel
    Paulo Coelho Sko­ro nie można się cofnąć, trze­ba zna­leźć naj­lep­szy sposób, by pójść naprzód.   inne obrazy.... otulona światłem… rejected...

w ruinach…

10450555_w-ruinach
  Najważniejszą sztuką w życiu jest śmiać się zawsze i wszędzie. nie żałować tego co było i nie bać...

ptaki…

10449048
  Victor Marie Hugo Bądź jak ptak, który, gdy siada na gałęzi zbyt kruchej, czu­je, jak spa­da, lecz śpiewa...

lady…

10447522
  Edyta Bartosiewicz Nie zaw­sze możesz mieć co chcesz, choć go­nisz tak, że brak ci tchu.   inne obrazy.... fantasy lady… lady...

otulona światłem…

10445918
  Paulo Coelho W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.     inne obrazy.... moon… rejected love...

spotkanie…

10443598_jesien
  Mark Twain Krew­nych da­je nam los. Przy­jaciół wy­biera­my sami.   inne obrazy.... jesień… snow… sunset… valley girl… city… girl…...

river…

10425159_nad-rzeka
  Jacek Wejroch Praw­dzi­wa sa­mot­ność zaczy­na się od chwi­li, kiedy człowiek nie może już dłużej znieść włas­ne­go towarzystwa.  ...

sen o lataniu…

10419496_dobranoc
    Terry Pratchett Ludz­kość po­dob­no od nie­pa­mięt­nych czasów śni o la­taniu. Is­totnie, źródła tych marzeń sięgają przod­ków czło­wieka,...

jesień…

10418321_jesien
    Cza­sami z życiem jest jak z je­sienią … wiatr w oczy, deszcz roz­paczy, zes­chnięte nadzieje i pożółkłe myśli.   inne obrazy.... jesień… Fall of...

light…

10409194_light
    Wyjdź z domu na światło słońca, zatańcz na łące lub usiądź przy strumieniu i po prostu bądź....

love story…

10410761_love-story
  Jan Twardowski Jest ta­ka miłość, która nie umiera, choć za­kocha­ni od siebie odejdą.     http://mirandaarts.deviantart.com/art/love-story-558043893   inne...

fantasy lady…

10405727
  Wszys­tko było niezmienne… A jed­nocześnie płyn­ne, prze­suwało się i zmieniało, a czas narzu­cał swo­je chaotyczne re­guły gry i...

  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • DeviantArt
  • YouTube