empty cage …

 

Agata Mróz-Olszewska

Sta­ram się żyć każdym dniem, cie­szyć się tym, co przy­nosi. Myśleć o tym, co dob­re, a nie złe. Bo tak jest łat­wiej. Nie przej­mo­wać się tym, co było, ani tym, co mnie jeszcze cze­ka. Wiado­mo, że to nie jest pros­te. Ale nie wy­biegam da­leko w przyszłość, naj­da­lej o dzień, dwa. Żyję chwilą. Dużo przeszłam i to mnie nau­czyło, że nie war­to wszys­tkiego pla­nować. Życie i tak pisze swój włas­ny sce­nariusz.

 

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  • RSS
  • Facebook
  • Picasa
  • DeviantArt
  • YouTube